Ved kjøp av ammunisjon, kuler, krutt og tennhetter.

 

Ta kontakt før kjøp i nettbutikk da vi har veldig stor variasjon i tilgang på dette.

Våpen selges kun mot gyldig ervervstillatelse.