Lyddempere - rekylbrems

Lyddemper og løpslengde i Sverige.

I Sverige er lyddemper søknadspliktig og må registreres. Noen slik registrering har vi ikke i Norge, så det lar seg pr. dags dato ikke gjøre å ta med seg demper inn til Sverige med Norske papirer.

Det betyr at eneste lovlige måten å medbringe lyddemper fra Norge til Sverige er å søke om tilatelse om å inneha demper hos den Svenske politimyndighet, da får du en 3 månders tillatelse. Dette er gebyrbelagt med kr. 700.- pr. gang.

Minste tillate løpslengde i Norge er 40 cm, målt fra støtbunn på sluttstykket. I Sverige er minste tillate løpslengde 45 cm. Vår anbefaling ved kapping av piper er å ikke kappe kortere enn 47 cm, da har du en "kapping" å gå på om noe skulle skje med gjengene eller ved bytte av demper.